INTEGRACYJNE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI


ul. Długa 44,
05-420 Józefów

tel.22 789 62 72
22 789 11 77
fax.22 789 11 33

Godziny otwarcia:
codziennie 600 - 2200

Sprawdź
dojazd...

Plac zabaw
REGULAMIN PLACU ZABAW

 • Plac zabaw jest administrowany przez ICSiR, tel. 22 789 11 77, przeznaczony jest do zabawy i wypoczynku dzieci od 2 lat do 18,
 • Plac zabaw jest czynny od godziny 9 do zmroku,
 • Dzieci do 10 roku życia mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką dorosłej osoby,
 • Korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny musi dokonać dorosły opiekun dziecka,
 • Na teren placu zabaw nie można wprowadzać zwierząt,
 • Nie można spożywać alkoholu, palić papierosów, tytoniu i innych środków odurzających,
 • Na plac zabaw nie mogą wchodzić osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • Nie można grać w piłkę,
 • Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • Należy szanować urządzenia i zieleń znajdująca się na placu zabaw, nie wolno jeździć i wprowadzać rowerów,
 • Plac zabaw jest monitorowany i wobec osób naruszających niniejszy regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne,
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci

ICSiR APELUJE DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW:
Bardzo prosimy, aby Państwo będąc na placu zabaw reagowali na wszelkie przejawy wandalizmu i niekulturalnego zachowania. Prosimy zwracać takim osobom uwagę lub wezwać poprzez recepcję ICSiR pracownika Ochrony. Plac zabaw jest przeznaczony dla Państwa Dzieci i wszyscy musimy o niego dbać. Prosimy niezwłocznie zgłaszać wszelkie uszkodzenia zabawek.

PROSIMY ABY DZIECI KORZYSTAŁY Z TOALET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ICSiR.

Ponadto ICSiR administruje w sezonie wiosna-jesień:
 • Skate park - czynny codziennie od 9:00 - do zmroku.
 • Plac zabaw przy ulicy Małej - czynny codziennie od 9:00 do zmroku.
 • Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Świderskiej czynne jest od 14:00 do 19:00 w dni, w które jest czynne przedszkole oraz od 9:00 do 19:00 w pozostałe dni.
 • Plac zabaw przy ulicy Parkowej, czynny po godzinie 14:00 w dni, w które pracuje przedszkole oraz od 9:00 do zmroku w pozostałe dni.
 • Plac zabaw przy ulicy Asnyka jest czynny od 9:00 do zmroku.
 • Plac zabaw przy osiedlu TBS Wronia czynny od 9:00 do zmroku.
 • Plac zabaw i siłownia pod chmurką czynne pd 9:00 do zmroku.