INTEGRACYJNE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI


ul. Długa 44,
05-420 Józefów

tel.22 789 62 72
22 789 11 77
fax.22 789 11 33

Godziny otwarcia:
codziennie 600 - 2200

Sprawdź
dojazd...

Rezerwacje dla szkół


W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/20 Dyrekcja Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych dotyczących terminów przyjazdu grup szkolnych na pływalnię w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 celem ustalenia nowego grafiku zajęć grup szkolnych.

Rezerwacje będą przyjmowane od 04 czerwca 2020r.

Prosimy o pisemne rezerwacje zgodnie z załączonym formularzem. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na płatnika za zajęcia nauki pływania (szkoła, rodzice, Komitet Rodzicielski, itp.). Płatność gotówką odbywa się każdorazowo po zakończonych zajęciach  w danym dniu, płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Płatność przelewem na konto bankowe możliwa jest jedynie po podpisaniu umowy korzystania z pływalni.

Rezerwacje można składać osobiście w sekretariacie ICSiR, na nr fax (22) 789-11-33 lub  e-mail biuro@icsir.pl

Rezerwacje będą weryfikowane na bieżąco, a umowy korzystania z pływalni ICSiR zostaną zawarte między stronami przed pierwszymi zajęciami na basenie w nowym roku szkolnym.

Wszelkie zmiany zgłoszonych rezerwacji powinny być zgłaszane także na załączonym formularzu, z zaznaczeniem „Korekta”.

Prosimy o podanie faktycznej liczby dzieci, które będą korzystały z zajęć na basenie oraz ustalanie przyjazdów grup z innymi grupami uczniów z danej szkoły. Podawanie liczby dzieci „na wyrost” blokuje miejsce na basenie innym grupom.

ICSiR zastrzega sobie prawo weryfikacji liczby dzieci korzystających z zajęć na basenie  w trakcie roku szkolnego.

W kwestii pytań prosimy o kontakt z Dyrekcją ICSiR pod nr tel. (022) 789-11-77 w.19 lub sekretariatem w. 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 
Formularz zgłoszeniowy