Regulamin karnetów


Załącznik nr 1 do Zrządzenia nr 05/2020 Dyrektora ICSiR w Józefowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Regulamin karnetów w ICSiR w Józefowie.

 1. Integracyjne Centrum Sportu i rekreacji w Józefowie oferuje klientom możliwość regulowania płatności za korzystanie z usług za pomocą karnetów.
 2. Karnety są kartami na okaziciela i można z nich korzystać tylko na basenie ICSiR.
 3. Karnety są do nabycia w kasach ICSiR.
 4. Koszt zakupu karty karnetowej wynosi 5,00 zł (pięć złotych). Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, którą należy uiścić w chwili zakupu karnetu o zdeklarowanej przez klienta wartości.
 5. Kartę karnetową należy bezwzględnie okazać w kasie przy zakupie wybranej usługi.
 6. Karta musi być w stanie technicznym umożliwiającym jej odczytanie przez czytnik systemu sprzedażowego.
 7. Z jednorazowego wejścia na karnet może korzystać maksymalnie do 10 osób, do wyczerpania limitu określonego w karnecie. W celu skorzystania z karnetu należy okazać go w kasie pływalni przed wejściem do strefy płatnej.
 8. W przypadku braku środków na karnecie podczas rozliczania pobytu na obiekcie, dopłatę należy uiścić gotówką, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 9. Karnet może być wykorzystywany podczas godzin funkcjonowania obiektu przez okres jego ważności.
 10. Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę
 11. Okres ważności karnetu liczony jest od dnia jego zakupu.
 12. Karnet wydaje się na czas określony:
  • Karnety 10-godzinne – 1 rok,
  • Karnety 25-godzinne – 2 lata,
  • Karnety 50 i 100 godzinne – 3 lata,
  • Karnety na naukę pływania – 3 miesiące.
  Jeżeli karnet zostanie ponownie doładowany, to środki pozostałe z poprzedniego okresu przechodzą na okres następny. Po przekroczeniu czasu ważności karnetu środki przepadają.
 13. Karnety mogą być zasilane nowymi środkami finansowymi w kasach, co skutkuje wydłużeniem okresu ich ważności. Warunkiem powyższego jest okazanie karnetu w stanie gwarantującym jego dalsze użytkowanie.
 14. W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia karnetu, które uniemożliwiają dalsze jego używanie, niewykorzystane środki z tego karnetu nie podlegają zwrotowi.
 15. Niewykorzystane środki z karnetu, w przypadku o którym mowa w pkt. 14, na pisemny wniosek posiadacza karnetu mogą zostać przeniesione na nową kartę za uprzednim uiszczeniem bezzwrotnej opłaty w kwocie 5,00 zł (pięciu złotych). Dotychczasowa karta zostanie zablokowana.
 16. Pisemny wniosek, o którym mowa w pkt. 15, musi zawierać numer karnetu zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.
 17. Termin ważności nowego karnetu, o którym mowa w pkt. 15, odpowiada terminowi ważności karnetu zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.
 18. Cena, wartość karnetów podana jest w obowiązującym cenniku.
 19. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności jego karnetu.
 20. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich posiadaczy karnetów. Zakup karnetu oznacza akceptację zapisów wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.

 Dyrektor ICSiR